W poniższym artykule skupimy się na przedstawieniu realnej skuteczności poszczególnych form antykoncepcji stosowanej w Polsce.

Skala czasu

Skuteczność najczęściej podawana jest w ujęciu procentowym w skali ilości użyć danego środka lub w skali roku. Istnieje niewielka ilość opracowań, które pokazują skuteczność w dłuższej perspektywie czasowej, czyli tym, co Zainteresowanego najbardziej interesuje.

Dłuższy czas, niższa skuteczność

Warto sobie uświadomić, że dłuższy czas stosowania danego środka antykoncepcyjnego (szczególnie w przypadku pigułek, prezerwatyw, czy środków plemnikobójczych) powoduje zwiększenie szans na jego zawodność. Jest to szczególnie istotne przy środkach wymagających za każdym razem wykonania dodatkowych czynności ze strony Stosującego.

Przykłady problemów ze skutecznoscią

W przypadku prezerwatyw, zakładana skuteczność dotyczy prawidłowego zastosowania. Tymczasem okazuje się, że wielokrotnie są one stosowane w sposób nieprawidłowy. Częste problemy to np. nieprawidłowe nałożenie, uszkodzenie mechaniczne podczas nakładania lub samego stosunku, cz też uszkodzenia powstałe podczas transportu (powstałe np. na skutek przetarcia przy długotrwałym przenoszeniu w portfelu). Długoterminową skutecznoś tej metody obniża również konieczność każdorazowego posiadania tego środka. Zdarzają się przecież przypadki po prostu braku prezerwatywy. Jeśli traktujemy je jako główny środek antykoncepcji, musimy wziąć to pod uwagę oceniając jego długoterminową skuteczność.
W przypadku antykoncepcji hormonalnej, a w szczególności w przypadku tabletek, mamy dokładnie tą samą sytuację. Na długoterminową skuteczność tej metody wpływa bardzo dużo czynników zewnętrznych takich jak: zapomnienie wzięcia tabletki, czy wręcz nie możność wykupienia leku. W przypadku leków hormonalnych należy też wziąć pod uwagę stan naszego organizmu (np. zażycie dużej ilości alkoholu), który również w szczególnych przypadkach może obniżyć skuteczność działania tego typu zabezpieczenia.

problemy-skutecznosc-antykoncepcji

Doskonałe wykorzystanie, a typowe wykorzystanie

W przypadku wykorzystania tego typu metod, literatura rozróżnia dwa przypadki: doskonałe wykorzystanie oraz typowe wykorzystanie. Zasadnicza różnica i problemy z tym związane zostały już niejako zasygnalizowane w poprzednich akapitach.
Doskonałe wykorzystanie – jest to miara technicznej skuteczności każdej metody, ale tylko wtedy, gdy metodę tą stosuje się systematycznie i dokładnie tak, jak określono. Kilku procentom Par, jeśli w ogóle, udaje się uzyskać niezawodną skuteczność środków antykoncepcyjnych, zwłaszcza w dłuższym okresie czasu.
Typowe wykorzystanie – jest to norma, odzwierciedlająca efektywność każdej metody antykoncepcji wybieranej przez przeciętna Parę, która nie zawsze stosuje tę metodę poprawnie czy konsekwentnie.

Jak wygląda to przy wazektomii, salpingotomii i innych stałych metod

W tym przypadku nie możemy mówić o typowym i doskonałym wykorzystaniu, ponieważ zakładając, że procedura przebiegła pomyślnie – została sprawdzona i nie ma powikłań, w dalszej perspektywie nie ma udziału czynnika ludzkiego, nie występują lub występują w bardzo niewielkiej (promile) ilości szanse na zewnętrzne, nieświadome działanie, które mogłoby zakłócić skuteczność tych metod.

Porównajmy wszystkie metody

Poniżej prezentujemy wykresy przedstawiające długoterminową skuteczność omawianych metod antykoncepcji:

Skuteczność metod antykoncepcji

Skuteczność metod antykoncepcji

Po 10 latach szansa na zajście w ciążę przy stosowaniu prezerwatyw wynosi około 90% !!! W przypadku innych doraźnych metod wcale nie jest lepiej. Wnioski pozostawiamy naszym Czytelnikom.

Dodatkowa literatura

1. „What Are the Real Odds That Your Birth Control Will Fail?” [http://io9.com/what-are-the-real-odds-that-your-birth-control-will-fai-1634707739]
2. Raport autorstwa profesora Jamesa Trussela, dotyczący zawodności środków antykoncepcyjnych w USA – http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3638209/
3. Wizualizacje autorstwa Gregora Aischa i Billa Marsha, przedstawiające dane dotyczące stosowania środków antykoncepcyjnych w USA – http://www.nytimes.com/interactive/2014/09/14/sunday-review/unplanned-pregnancies.html?_r=0

Podziel się: